معاونت ها

Block title
Block content

در حوزه علمیه امام صادق علیه السلام معاونت های مختلفی وجود دارد از جمله :

۱- معاونت پژوهش

۲-